logokleur

adres2

Home - Diensten - Bouwtechnisch Toezicht
                                                                                           BOUWTECHNISCH TOEZICHT


Toetsing van het werk aan bestek en tekeningen maakt deel uit van het toezicht , evenals het signaleren van afwijkingen en het voorkomen van problemen.
De kosten voor herstel of bouwvertraging noodzaken adequaat handelen voor en tijdens het moment van uitvoering.
Dat is goed bouwtoezicht en uw garantie voor een correcte oplevering. 

Specialist
Een bouwproject is een complex geheel. Het toezicht houden daarop vraagt om inzicht en kwaliteiten.
Veelomvattende en diepgaande bouwkundige kennis is vanzelfsprekend.
Ook goede contactuele vaardigheden om mensen te motiveren en besprekingen te leiden, mogen niet ontbreken.

De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats.
Als specialist controleert en beoordeelt hij of wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever.
Hij rapporteert aan de directievoerder/sitemanager omtrent zijn bevindingen.

Bouwbegeleiding
De bouwbegeleiding is één van de instrumenten om deze kwaliteit te kunnen waarborgen.
Het is voor onze opzichter de basis voor het voeren van een complete uniforme bouwadministratie. 

Onze opzichters en hoofdopzichters zijn o.a. verantwoordelijk voor:

  • het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
  • het voeren van de complete bouwadministratie;
  • het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
  • het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken;
  • de keuring van bouwstoffen en onderdelen op de bouwplaats of de fabriek;
  • het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • het voeren van besprekingen met o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
  • het geven van leiding aan assistenten;
  • het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen;
  • het verzorgen van de eindoplevering.

Bouwbegeleiding is de dienstverlening van het eerste uur.
Met een jarenlange ervaring op het gebied van toezicht en een deskundig opzichters maken wij ons sterk voor uw belangen.