logokleur

adres2

Home - Diensten - Bouwmanagement
                                                                                                                    BOUWMANAGEMENT


Initiatief 
Als opdrachtgever wilt u informatie over investerings- en exploitatiekosten. JK BTA denkt en werkt mee van idee tot realisatie. Binnen uw budget worden mogelijkheden in een haalbaar plan vormgegeven.
 
Programma van eisen 
Uw plannen worden vertaald in een programma van eisen, waarmee de architect het ontwerp kan maken. In deze essentiële fase wordt de basis gelegd voor de verdere planuitwerking. 

Ontwerp 
Bij de totstandkoming van het ontwerp denkt JK BTA mee in ontwerpvarianten en beheerst de kosten.
 
Aanbesteding 
Op basis van door JK BTA gecontroleerde tekeningen en het bestek wordt het werk aanbesteed, waarbij wij uw adviseur zijn in de onderhandelingen met de aannemer.
Onze actuele kennis van de bouwmarkt en de bouwprijzen staat borg voor een correct verloop van de aanbesteding. 

Uitvoering 
Bij de realisatie van het bouwwerk zien wij toe op de naleving van de contractstukken, adviseren over meer- en minderwerk, bewaken de informatiestromen en de kwaliteit. 

Gebundelde kracht 
Projectmanagement is de bundeling van kennis in de voorbereiding en de uitvoering van projecten.
JK BTA beschikt over deze deskundigheid om u in iedere bouwfase bij te staan.